12.05.2013 - Odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika

W niedzielę wspólnota parafialna przeżywała doroczny odpust ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Ochał – proboszcz parafii w Szyku.