9.06.2013 - „ŚWIĘTA BARBARA" i „ADORAMUS"

W naszej parafii odbył się koncert połączonych chórów: „ŚWIĘTA BARBARA" i „ADORAMUS".
Chór „ŚWIĘTA BARBARA" pochodzi z parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich Dyrygentem chóru jest Agnieszka Sochanek. Chór „ADORAMUS" pochodzi z parafii pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Chełmie koło Bochni. Dyrygentem jest Krystyna Dziurdzia.