1.09.2012 - O. MGR SZYMON WARCIAK - NOWYM WIKARIUSZEM W NASZEJ PARAFII

Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż w oparciu o nominację ojca Opata z dniem 1 września br. zamianował ojca mgra Szymona Warciaka nowym wikariuszem w naszej parafii. Ojcu Szymonowi życzymy błogosławieństwa Bożego w jego pracy kapłańskiej w naszej parafii.
Szczęść Boże!

Z dniem 1 września 2012 r., obowiązki wikariusza w naszej parafii przestał pełnić o. mgr Sylwester Skiba. Ojcu Sylwestrowi składamy serdeczne podziękowanie za Jego dwuletnią posługę kapłańską i katechetyczną w naszej parafii, za jego gorliwość w spełnianiu swoich obowiązków kapłańskich. Za ten całokształt pracy wikariuszowskiej składamy serdeczne podziękowanie i życzymy błogosławieństwa Bożego.