16.10.2010 - WYJAZD PARAFIALNEJ SCHOLI

W sobotę grupa dzieci i młodzieży udała się na wycieczkę. Najpierw zwiedziliśmy pierwszy, XIII-wieczny klasztor Sióstr Benedyktynek w Polsce.
W Staniątkach Siostry Benedyktynki żyją według reguły św. Ojca Benedykta. Mniszki wychwalają Boga przez wspólną modlitwę liturgiczną i pracują na własne utrzymanie, a przez to służą Chrystusowi.
Potem nawiedziliśmy bazylikę Św. Krzyża wraz z klasztorem w Mogile, gdzie również według Reguły św. Benedykta żyją i pracują Cystersi.
Uwieńczeniem wspólnego wyjazdu był film "Jak ukraść księżyc".