14.08.2010 - Muzyka w starym browarze

Dzisiejsze wydarzenie, którym jest inauguracja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Tomasza Falla "Muzyka w starym browarze" w Szczyrzycu wpisuje się w wielowiekową tradycję krzewienia kultury muzycznej przez zakon Cystersów.
Pielęgnowanie chorału gregoriańskiego oraz muzyki organowej zapisały się złotymi literami w historii kultury nie tylko naszego kraju, ale całej Europy. Wprawdzie w kościołach cysterskich wykonywanie muzyki organowej było zabronione do 1496 roku, to już wkrótce potem zaczęły powstawać najdoskonalsze instrumenty, których piękno stale przyciąga wielu znawców i miłośników tego królewskiego instrumentu. Organy, znajdujące się w takich cysterskich świątyniach jak Archikatedra w Jędrzejowie, czy Katedra w Gdańsku-Oliwie do dziś budzą podziw i zmuszają do refleksji nad kunsztem rzemiosła organmistrzowskiego dawnych wieków.
Na mapie muzycznej Polski również Szczyrzyc zajmuje szczególne miejsce. Tutaj bowiem osiadł urodzony 150 lat temu Tomasz Fali - jeden z najwybitniejszych organmistrzów polskich przełomu XIX i XX wieku. Liczba około 100 wybudowanych lub wyremontowanych przez niego organów najlepiej świadczy o randze jego warsztatu. Jako uczeń Jana Śliwińskiego, wieloletniego pracownika słynnego organmistrza francuskiego Aristida Cavaille-Colla, kultywował romantyczną wizję brzmienia organów z jednoczesnym poszanowaniem tradycyjnych rozwiązań technicznych. Nawet niewielkie organy pochodzące z jego warsztatu zawsze inspirują do artystycznej gry zarówno na potrzeby liturgii, jak i koncertów.
Festiwal "Muzyka w starym browarze" stawia sobie za cel prezentowanie szerokiego spektrum repertuarowego, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej i kameralnej wszystkich epok. Również program dzisiejszego koncertu jest swoistą podróżą w czasie, począwszy od muzyki hiszpańskiej XVII wieku poprzez XVIII - wieczną Francję, aż po muzyką XIX i XX wieku. Koncert zakończy fragment jednego z najsłynniejszych dzieł orkiestrowych Georga Friedricha Haendla Muzyka na Wodzie (Water Music) z 1717 roku.
Szczególne podziękowania kieruję do Ojców Cystersów za gościnność i życzliwe wsparcie idei festiwalu oraz do Pana Adama Czepiela - fundatora organów w Gościńcu Św. Benedykta OO. Cystersów w Szczyrzycu - za objęcie mecenatem całego przedsięwzięcia.
Arkadiusz Bialic - dyrektor artystyczny festiwalu