14.02.2010 - Rezygnacja Opata

W dniu 14.02.2010 roku, o. opat Eugeniusz Włodarczyk zrezygnował z pełnienia funkcji.
Nowym przeorem administratorem opactwa w Szczyrzycu został mianowany o. Dominik Chucher.
Ojciec Opat Eugeniusz obecnie przebywa w naszej placówce w USA.