19.04.2010 - Bierzmowanie

W poniedziałek 19 kwietnia, J.E. Bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. A dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę, pogłębianie jej, świadczenie, a jeśli trzeba obroną.
Sakrament bierzmowania przyjęła również młodzież z parafii: w Skrzydlnej, Górze św. Jana i Stróży