8.11.2009 - Laudate Dominum

Już po raz trzeci nasz chór "Cantate Cisterciensum" wziął udział w Zagórzańskim Spotkaniu Chórów "Laudate Dominium" w Mszanie Dolnej. III Zagórzańskie Spotkanie Chórów odbyło się pod Honorowym Patronatem ks. prałata dra Roberta Tyrały - prezydenta Polskiej Federacji Chórów "Pueri Cantores". Spotkanie miało charakter przeglądu dorobku artystycznego chórów regionu limanowskiego.