1.02.2009 - Wieczór Kolęd

W niedzielę po popołudniowej Mszy św. w naszym sanktuarium odbył się już IV WIECZÓR KOLĘD i PASTORAŁEK w wykonaniu chóru "Cantate cisterciensum" i orkiestry parafialnej. Podczas godzinnego koncertu chór i orkiestra wykonywały na przemian kolędy i pastorałki. Chórem i orkiestrą dyrygował pan Stanisław Pigoń. Podczas ich występu mogliśmy jeszcze raz doświadczyć atmosfery Świąt Bożego Narodzenia i wspólnie kolędować