30.10.2008 - Nowa brama wejściowa na cmentarz

Składamy podziękowanie panu Grzegorzowi Czepielowi za wykonanie nowej bramy wejściowej na cmentarz. Bóg zapłać.