25.07.2008 - RENOWACJA AMBONY

Demontażem rozpoczęły się prace konserwatorskie nad amboną. Struktura drewna ambony jest częściowa zaatakowana przez drewnojady. Drewno wystroju sztukatorskiego w dość znacznym stopniu jest zdewastowane przez owady. Ambona poddana będzie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Wymontowane rzeźby zostały przewiezione do pracowni wykonawców w Krakowie. Po wykonaniu napraw stolarskich i sztukatorskich, dezynfekcji i dezynsekcji zostanie położone złoto płatkowe. Złoto zostanie wypolerowane z podziałem na mat i poler. Prace konserwatorskie nad amboną kontynuują konserwatorzy: Juliusz Kasper i Maciej Baran z Krakowa. Koszt renowacji ambony wyniesie 40 tys. złotych.