10.06.2008 - Zjazd Szkolnych Kół Caritas

We wtorek grupa 31 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami udała się na II Zjazd Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej w Nowym Sącza. Zjazd rozpoczął się Mszą Święta w Bazylice Kolegiackiej, której przewodniczył ks. bp. Wiesław Lechowicz. Wiele niezapomnianych atrakcji dostarczyło zwiedzanie Muzeum Skansenowskiego i wspólna agapa.