8.06.2008 - XIX ŚWIĘTO PIEŚNI, TAŃCA I MUZYKI LUDOWEJ w SZCZYRZYCU

Mszą świętą, której przewodniczył Ojciec Opat rozpoczęło się XIX ŚWIĘTO PIEŚNI, TAŃCA I MUZYKI LUDOWEJ w SZCZYRZYCU. Po Mszy świętej korowód zespołów regionalnych wyruszył do amfiteatru gdzie odbyła się prezentacja poszczególnych zespołów. W tym roku udział swój zgłosiło 10 zespołów regionalnych. W czasie Mszy świętej przygrywała młodzieżowa kapela Zespołu Regionalnego Gronicki z Kamienicy. Udział w XIX ŚWIĘCIE PIEŚNI, TAŃCA I MUZYKI Ludowej brały zespoły regionalne powiatu limanowskiego. Gościnnie wystąpiła grupa regionalna z Michalczowej.