8.03.2008 - Wiosenna przycinka drzew

Na ręce komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach, pana Piotra Pazdana składamy podziękowania Strażakom za wykonanie przycinki drzew przed kościołem. Przycięte drzewa wypuszczą nowe gałązki i już nie będą zagrożeniem dla przechodniów.