12.01.2008 - RENOWACJA OŁTARZY

Do konserwacji i złocenia zostały zabrane dwa orły z prezbiterium oraz dwa ołtarze: Świętego Bernarda i Świętego Kazimierza. Orły zostaną poddane pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Po usunięciu wtórnych nawarstwień szlagmetalu i aluminium zostanie położone srebro i złoto płatkowe. Ogólny koszt renowacji obu obiektów to 16 tysięcy złotych. Podobnie gruntowej renowacji zostaną podane dwa ramowe ołtarze, zostaną wykonane następujące prace: usunięcie wtórnych nawarstwień szlagmetalu i laserunków; usunięcie wszystkich zetlałych i rozłożonych gruntów; impregnacja oczyszczonego drewna; gruntowanie wszystkich elementów ołtarzy, szlifowanie, modelowanie form rzeźbiarskich, złocenie i srebrzenia złotem i srebrem płatkowym; położenie laserunku. Koszt renowacji obu ołtarzy wyniesie 80 tysięcy złotych (bez renowacji obrazów). Wymienione obiekty w konserwacji pozostaną do końca lipca 2008 roku.