12.01.2008 - SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA OSÓB CHORYCH I SAMOTNYCH

W spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Parafialną Caritas oraz Szkolne Koło Caritas uczestniczyły osoby chore i samotne. Uczniowie Szkolnego Koła Caritas pod kierownictwem swej opiekunki pani Marty Mazgaj przygotowali część artystyczną a gimnazjaliści wraz ze swoją opiekunką panią Elżbietą Kapuściak przygotowali poczęstunek. Mamy nadzieję że z roku na rok coraz więcej przybywało będzie na to spotkanie osób samotnych.