13.01.2008 - JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH

Niecodzienny jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodził o. Niward Mieczysław Chrobak. Na samym początku Mszy świętej list gratulacyjny od J.Eks.Ks Bpa Wiktora Skworca odczytał dziekan dekanatu Tymbark ks. Edward Nylec. Homilię wygłosił ks. Prałat Józef Leśniak. Po Mszy świętej nastał czas życzeń, złożyli je: w imieniu wspólnoty zakonnej Ojciec Opata Eugeniusz Włodarczyk, przedstawiciele parafii, Caritasu, Żywego Różańca, Służy Liturgicznej Ołtarza. W uroczystości wzięli udział księża dekanatu Tymbark oraz zaproszeni goście. Splendoru uroczystości nadał występ chóru i orkiestry parafialnej.