7.10.2007 - ZAKOŃCZENIE WIZYTACJI

W niedzielę J.Eks.Ks.Bp. Władysław Bobowski zakończył wizytację kanoniczną w parafii. Podczas tej wizytacji Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowanie 56 osobom, spotkał się z wszystkimi parafianami w naszym sanktuarium na modlitwie i rozmowach: z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, chorymi, a także z poszczególnymi grupami apostolsko - modlitewnymi. To wszystko miało na celu ugruntowanie i ubogacenie naszej wiary, oraz danie wielkiej nadziei w niełatwym czasie.
Ojciec Proboszcz podziękował za przeprowadzoną wizytację i poprosił o pasterskie błogosławieństwo. W imieniu Parafian za wizytację podziękowała rodzina Ewy i Antoniego Skibów i wręczyła kosz z pięćdziesięcioma różami w jubileuszowym roku 50-lecia kapłaństwa Księdza Biskupa.