1.10.2007 - PRACE NA CMENTARZU

Rozpoczęliśmy prace na cmentarzu. Zostaną zrobione alejki pomiędzu sektorami i wyłożone kostką brukową. Kostką zostaną wyłożone również schody oraz ścieżka wokół całego cmantarza.