2.07.2007 - Prace remontowe nad kompleksem klasztornym

Trwają prace związane z odwodnieniem klasztoru jak również elewacją kompleksu klasztornego. Oprócz zatrudnionych fachowców prace wykonuje firma pana Adama Czepiela. W remont zabudowań włącznie z kościołem ochotnie włączyli się parafianie za co składamy staropolskie Bóg zapłać. Wszystkie prace konsultowanie są z panią Barbarą Skuza, dyrektorem delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Nowym Sączu.