4.07.2007 - Tuchów - Tarnów - Tropie

Grupa ministrantów wraz z o. Proboszczem i o. Gabrielem uczestniczyła w uroczystościach odpustowych w Tuchowa z . W drodze powrotnej zwiedziliśmy starówkę wraz z katedrą w Tarnowie. Punktem kulminacyjnym dnia było zwiedzanie kościoła św. Andrzej Świerada i Benedykta oraz pustelni w Tropiu.