19.03.2007 - Święcenia diakonatu

Dnia 19 marca 2007 roku w uroczystość św. Józefa w Kurii Generalnej Zakonu OO. Cystersów dwaj alumni, profesi szczyrzyccy otrzymali święcenia diakonatu z rąk kardynała Franca Rode, Prefekta Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
Bracia Ignacy Piotr Rogusz i Konrad Krzysztof Ciechanowski studiują na Uniwersytecie św. Anzelma w Rzymie na Awentynie
Na uroczystościach był obecny opat szczyrzycki Eugeniusz Włodarczyk oraz przedstawiciele Kurii Generalnej na czele z Ojcem Generałem Mauro Esteva.