10.03.2007 - RENOWACJA BOCZNYCH OŁTARZY

W dniu zakończenia renowacji głównego ołtarza podjęliśmy się nowego wyzwani jakim jest renowacja ołtarzy bocznych. Siedemnastowieczne ołtarze: św. Józefa i Serca Pana Jezusa wymagają gruntownej odnowy. Struktura ołtarzy przemalowana w XX wieku, wymaga ingerencji stolarskich. Większość partii złoconych pokryta została szlagmetalem a karnacje figur kryje metal. W trakcie prac konserwatorskich struktura i wystrój rzeźbiarski poddane będą pełnej konserwacji monochromii struktury a na partiach złoconych na nowo zostanie położone złoto z zachowaniem podziałów na mat i poler.
Wykonawcą prac są Konserwatorzy Dzieł Sztuki - Panowie Juliusz Kasper i Maciej Baran z Krakowa.
Renowacji zostaną podane cztery obrazy z bocznych ołtarzy: św. Anny, św. Benedykta, św. Józefa (Heleny Skalskiej - Potaczek) oraz Serca Pana Jezusa (Adolfa Hyły). Prac konserwatorskich nad obrazami dokona Pani Joanna Bella z Krakowa.

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć finansowo nasze parafialne dzieło renowacji bocznych ołtarzy podajemy nr konta parafii: BSR Kraków O/Jodłownik 19 85890006 0200 0000 4574 0001. Za wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii sprawowana jest Msza św. w każdą środę przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej.