6.10.2006 - Konserwacja cudownego obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej

Rozpoczęto prace konserwatorskie nad cudownym obrazem Matki Bożej Szczyrzyckiej. Do oczyszczenia zostały zabrane również srebrne sukienki i korony z obrazu z 1938 roku. Prace potrwają do grudnia a wykona je pani Joanna Bella z Krakowa. Ostatnia konserwacja miała miejsce w 1984 roku i wykonana była przez Mariana Paciorka. Do tego czasu w kaplicy będzie umieszczona kopia obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej.