24.03.2006 - Wystawa Zabytki Pismiennictwa OO.Cystersów ze Szczyrzyca

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zorganizowało wystawę w galerii "Dawna Synagoga" p.t. Zabytki Pismiennictwa OO.Cystersów ze Szczyrzyca. Ekspozycja archiwum i biblioteki dokumentów średniowiecznych oraz ksiąg rękopiśmiennych, inkunabułów, ksiąg muzycznych i starodruków naszego opactwa będzie trwała do 14 maja br. Zdjęcia z wystawy i jej uroczystego otwarcia.

Adres Muzem Okręgowego w Nowym Sączu: http://www.muzeum.sacz.pl/