27.05.2006 - Spotkanie młodzieży z Ojcem Swiętym

W sobotę 27 maja pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z naszej parafii udała się na spotkania z papieżem Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach. Papież zachęcał do budowania domu swojego życia na skale, którą jest Chrystus a swoje przemówienie poświęcił słowom z Ewangelii św. Mateusza o domu, który nigdy nie runie, bo utwierdzony jest na skale. Ojciec święty powiedział, że każdy człowiek, zwłaszcza młody, nosi w swoim sercu pragnienie domu, do którego będzie się z radością wracać, w którym miłość będzie chlebem powszednim. Modlitewne czuwanie nasza grupa zakończyła o godz.1.30 w nocy a następnie powróciliśmy do domów by z najbliższymi dzielić się duchowymi owocami tego spotkania.