9.04.2006 - Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy wspominaliśmy szczególnie uroczyście podczas Mszy św. o godz. 10:00. Najpierw odczytana była Ewangelia a następnie ojciec proboszcz dokonał poświęcenia palm, po czym ze śpiewem na ustach wyruszyła procesja z palmami. Później przeżywaliśmy historię Męki Pańskiej odczytaną przez o. proboszcza wraz z lektorami. We Mszy świętej licznie wzięli udział parafianie jak i goście spoza terenu parafii.