13.04.2006 - Triduum Paschalne

Triduum Paschalne - dla chrześcijan najświętszy czas w roku. Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania wspominaliśmy najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek - dzień ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa. Wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Msza św., której przewodniczył Ojciec Opat miała charakter bardzo uroczysty. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. Ciemnicy gdzie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek
Wielki Piątek - dzień Krzyża. Po południu odprawiona została wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył o. Maksymilian. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego a następnie rozpoczęła się trwająca do północy adoracja Najświętszego Sakramentu. Honorową wartę przy Grobie pełnili strażacy.

Wielka Sobota
Wielka Sobota - dzień ciszy i oczekiwania. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Wartę przy Grobie pełnili strażacy miejscowych jednostek Straży Pożarnych. Tradycyjnie w Wielką Sobotę poświęcono pokarmy wielkanocne.

Wielkanoc - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
W Wielką Sobotę, liturgią światła o 21-szej rozpoczęliśmy Wielkanoc. Na zewnątrz kościoła o. proboszcz poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał - symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa. Wigilia Paschalna zakończyła się Eucharystią po której wyruszyła procesją rezurekcyjną.