8.03.2006 - Wizytacja Ojca Generała Zakonu Maura Esteva

W dniach od 8 do 11 marca 2006 r. przeprowadzona została druga częśc wizytacji naszego opactwa przez O. Generała Zakonu Maura Estevę.