Mały Caritas

"Mały Caritas" jest pododdziałem Parafialnego Caritas i zrzesza uczniów gimnazjum i najstarszych klas szkoły podstawowej. Ma osobowość prawną, chociaż zarówno liczba jego członków, jak też składa osobowy zmienia się w związku z odchodzeniem kolejnych roczników uczniów szkoły.

Opiekunami pododdziału są:

"Mały Caritas" przeprowadza systematycznie od kilku lat różne akcje charytatywne, m.in.

Zebrane podczas akcji "Znicz" środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie dożywiania w stołówce szkolnej uczniom potrzebującym lub doraźną pomoc (np. zakup okularów dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji finansowej).

Pliki cookies i polityka prywatności