Oddział Caritas przy Parafii Najśw. Maryi Wniebowziętej i św. Stanisława BM

Zarząd Oddziału

Przewodniczący :o. Alojzy Piotr Pucia - proboszcz;
Zastępca Przewodniczącego :Maria Skiba;
Sekretarz :Elżbieta Kapuściak;
Skarbnik :Stanisław Czachura

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/Jodłownik
13 8589 0006 0200 0000 3519 0001

Działalność

Zadaniem Parafialnego Oddziału jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:

Pliki cookies i polityka prywatności
';