Ojcowie

O.Dominik Andrzej Chucher - Opat

Dominik Andrzej Chucher  -  Opat

O. Dominik Chucher ur. się 28.kwietnia 1966r. w Bieńkówce.
W 1996 roku wstąpił do opactwa w Szczyrzycu. Po odbytym nowicjacie rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2000 roku złozył profesję wieczystą. W 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie w Gdańsku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Od swięceń do 2009 roku katecheta i wikary w Gdańsku. W latachu 2009/10 katecheta i wikary w Henrykowie.
W lutym 2010r. mianowany Przeorem Administratorem Opactwa w Szczyrzycu.
01.03.2011r. wybrany Opatem Opactwa w Szczyrzycu.

O.Szymon Mateusz Warciak

Szymon Mateusz Warciak

O. Szymon jest przeorem klasztoru.

O.Filip Mariusz Krzemień

Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip jest proboszczem parafii.

O.Sylwester Grzegorz Skiba

Sylwester Grzegorz Skiba

Ojciec Sylwester jest ekonomem klasztornym i wikariuszem w Szczyrzycu

O.Maksymilian Janusz

Maksymilian Janusz

O.Alojzy Piotr Pucia

Alojzy Piotr Pucia

O.Niward Mieczysław Chrobak

Niward Mieczysław Chrobak

O.Bernard Adam Grenz

Bernard Adam Grenz

o. Bernard jest katechetą

O.Józef Witold Jamioł

Józef Witold Jamioł

O.Tadeusz Nowak

Tadeusz Nowak

O.Augustyn Marek Piech

Augustyn Marek Piech

O.Stanisław Kazimierz Zięba

Stanisław Kazimierz Zięba
Pliki cookies i polityka prywatności