Ogłoszenia parafialne

INTENCJE MSZALNE (12 - 18.08.2019)

PONIEDIAŁEK 12.08.19
6.30 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
Za † Mariana Godzika od Marzeny i Tadeusza Kapera
Za † Marka Hubera
Za † Krystynę Sara
Za † Marię Kierzek od Marii Trzeciak z synem
Za † Mariannę Krupa od Edwarda Basty z rodziną
Za † Marię Noworolnik od współpracowników syna Andrzeja spawalni firmy Tarapata (3) (ost. int. pogrz.)
Za † Ryszarda Hansa od Eugeniusza Marka z Jodłownika
Za † Czesławę Kapera od Anny Bogdan z rodziną
7.00 Za † Franciszka Śliwę od kuzyna Władka z żoną i córką
18.00 O zdrowie błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej dla mieszkańców Wadzynia
Za † Kazimierę Wąsowicz od Marii i Stanisława Kuśnierz
Za † Jana Mazgaja od Piechników z Krasnego z rodziną
Za † Julię Macko od Michaliny Mazgaj
Za † Edwarda Morajko od dyrekcji, pracowników Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Jodłowniku
Za † Wiktorię Górka od Marii i Eugeniusza Trzupków z rodziną
Za † Józefa Tatarę od Cecylii i Stanisława Piwowarczyków
Za † Emilię Piechówka od członków Koła Gminnego „Solidarność”
Za † Józefa Trzupka od właściciela firmy Blach-Mix
Za † Marię Ćwik od rodziny Knapczyk z Ługowiny
Za † Antoniego Łyszczarza od Danuty i Stanisława Dyląg z Wilkowiska
WTOREK 13.08.19
6.30 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
Za † Elżbietę Kotula od Teresy i Grzegorza Czepiel
Za † Andrzeja Kowalskiego od Grzywowej z rodziną
Za † Stanisława Cudka od wnuka Daniela z rodziną
Za † Andrzeja Synala od Marty i Damiana Gardoń z dziećmi
Za † Ewę Sławomirską-Matejkiewicz od Elżbiety Biel z rodziną
Za † Mariana Godzika od Kingi i Jacka Kaperów z Krasnego
Za † Krystynę Sara
7.00 Za † Marka Hubera
18.00 Za †† Jana Nieczarowskiego, Dorotę żonę
Za †† Zbigniewa Tabora, Piotra syna
Za †† Jana Węgrzyna, Anielę żonę, Andrzeja syna
Za †† Marię i Romualda Rymarczyków
Za † Stefana Biela w 11 r. śmierci
Za †† Janinę i Franciszka Murzynów
Za †† Marię Papież, Władysława męża, Annę córkę
Za † Monikę Dutka od babci Józefy
Za † Władysławę Stokłosa od Marii i Leszka Wójcików
Za † o. Józefa Jamioła od parafialnej Caritas
ŚRODA 14.08.19
6.30 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
Za † Stanisława Piotrowicza od rodziny Trębeckich i Gibałów z Ligoty
Za † Mariana Godzika od byłych sąsiadów Alicji Opioła z dziećmi i wnukiem
Za † Andrzeja Kowalskiego od siostry Barbary z rodziną
Za † Ryszarda Hansa od Tadeusza Hansa
Za † Marka Hubera
Za † Krystynę Sara
Za † Andrzeja Synala od Grzegorza Węgrzyna z Małgorzatą
Za † Czesława Repelewicza od rodziny Rozmusów z Olkusza
7.00 Za † Marię Burdek
18.00 INTENCJA ZBIOROWA
Za † Marię Dobrzycką od córki Anny (1)
Za † Marię Pietras od Anny Morajko z rodziną
Za † Stanisława Cudka od wnuka Pawła
Za † Janinę Repelewicz od Zofii Foszczyńskiej (1)
Za † Adama Grzywę od Marii Jareckiej z Oświęcimia
Za † Konstantego Grzywę od rodziny Mazgajów
Za † Floriana Lenerta od Leszka Pachowicza z rodziną
Za † Monikę Dutka od brata Sławka z rodziną
Za † Franciszka Śliwę od Andrzeja Pazdana
Za † Walerię Cudek od Danuty i Stanisława Pazdanów ze Szczyrzyca
Za † Zygmunta Trzupka od chrześniaka Rafała Szczepanka z rodziną
CZWARTEK 15.08.19
0.00 Za † Annę Rymarczyk
Za † Helenę Rokosz
7.00 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
O błog. Boże, opiekę MB Szczyrzyckiej dla Katarzyny i Karola w 5 r. ślubu
Za †† Stanisława Burdka, Józefa syna
Za † Mariana Godzika od Jana Bochenka z Pogorzan (ostatnia Msza pogrzebowa)
11.00 O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla Marty i Krzysztofa oraz ich dzieci w 16 r. ślubu
O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB w 20 r. ślubu
O zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla Ingi w 1 r. urodzin
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże, opiekę MB dla Małgorzaty i Krzysztofa Raszewskich
Za †† Marię Dobrzycką, Piotra męża i †† z rodzin: Foszczyńskich, Dobrzyckich i Repelewiczów
Za †† Aleksandrę Spyrka w 21 r. śmierci, Jana męża
Za †† Jakuba i Marię Piechówków
Za †† Wiktorię i Piotra Marków
Za †† Władysława, Marię, Zuzannę Frysów i Renatę Majdę
16.00 Za †† Marię Śnieżek, Jana męża, Janusza syna
19.00 Za † Piotra Majdę w r. śmierci
PIĄTEK 16.08.19
6.30 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
Za †† Bronisławę i Jerzego Grześkiewicz
Za †† Krystynę i Tadeusza Michalik i ich rodziców oraz wszystkich krewnych
Za † Floriana Lenerta od Agnieszki i Mariusza Skrzekut
Za † Czesława Repelewicza od Jolanty Kuciel z rodziną
Za † Stefana Kasprzyka od Emilii Marek z Dobroniowa
Za † Rozalię Hans od Zofii Rus z rodziną
Za † Helenę Białoń od rodziny Matlągów
Za † Teresę Bogacz od Krystyny i Jana Opiołów z Jodłownika
7.00 Za †† Mieczysława Wąsowicza, Franciszka i Stanisławę Wąsowicz, Marię Koza odrodziny Fazykaz
18.00 Za ††Janinę Staniszewską, Józefa męża, Krystynę córkę
SOBOTA 17.08.19
6.30 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
Za † Marię Dobrzycką od córki Karoliny z mężem Łukaszem (4)
Za † Janinę Repelewicz od Zofii Foszczyńskiej (2)
Za † Janinę Stokłosa od Marty i Adama Pazdanów
Za † Adama Grzywę od Bogusławy i Kazimierza Majka
Za † Konstantego Grzywę od rodziny Dobrzyckich
7.00 Za †† Agnieszkę Pazdan, syna Grzegorza
18.00 Za †† Marię Tokarczyk z racji imienin, Pawła męża
NIEDZIELA 18.08.19
7.00 Gr.Za † Jana Węgrzyna
Gr.Za † Emilię Łachman
Gr.Za † Tadeusza Sumerę (w kaplicy)
Za † Helenę Kicera z racji imienin
Za † Stanisława Piotrowicza od Janiny i Pawła Ligasów ze Mstowa
Za † Marię Pietras od wnuków Karoliny i Jakuba
8.30 Za †† Romana Brodę w r. śmierci, Józefa i Józefę Brodów
10.00 W intencji parafian
11.30 Za †† Józefę Biel w 20 r. śmierci, Józefa męża
16.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, dalszą opiekę MB Szczyrzyckiej dla Kuby w 18 r. urodzin
19.00 Za † Izabelę Jackowską od Andrzeja i przyjaciół