Ojcowie w Oliwie

O.Albin Jarosław Chorąży

Albin Jarosław Chorąży

Ojciec Albin jest Proboszczem naszej Parafii

Ojciec Albin jest także katechetą w V LO oraz w Szkole Społecznej, opiekunem gazetki parafialnej, strony internetowej parafii, chóru kościelnego, Żywego Różańca oraz opiekunem duchowym Apostolatu Margaretka.

O.Filip Mariusz Krzemień

Filip Mariusz Krzemień

Ojciec Filip jest Wikariuszem naszej Parafii

Ojciec Filip jest także katechetą w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17, opiekunem zespołu muzycznego, grupy młodzieżowej, ministrantów oraz przygotowuje kandydatów do bierzmowania.

O.Bogumił Nycz

Bogumił Nycz

Ojciec Bogumił urodził się 30 kwietnia 1935 r. w miejscowości Hołosko pod Lwowem.
Uczęszczał do Liceum Ojców Cystersów w Szczyrzycu. W roku 1958 roku z rąk biskupa Andrzeja Wronki przyjął święcenia kapłańskie w kościele OO. Cystersów w Henrykowie.
Pierwszą placówką o. Bogumiła była parafia w Jodłowniku, gdzie przebywał do roku 1967. Od roku 1963 pełnił funkcję proboszcza tamtejszej parafii.
Od roku 1967 z krótką przerwą przebywa w Oliwie pełniąc funkcję przeora, rektora kościoła, a od roku 1988, kiedy powstała obecna parafia został jej pierwszym proboszczem. Funkcję proboszcza pełnił przez 24 lata.
Oprócz pracy w parafii o. Bogumił pełni szereg funkcji w Kościele Gdańskim: jest członkiem Rady Kapłańskiej; przez szesnaście lat sprawował urząd vice-dziekana; od trzydziestu lat jest spowiednikiem w Gdańskim Seminarium Duchownym; jest diecezjalnym duszpasterzem osób niewidomych i niedowidzących

O.Franciszek Domagała

Franciszek  Domagała

Ojciec Franciszek jest opiekunem Straży Honorowej N.S.P. Jezusa oraz katechetą w Zakładzie Poprawczym.

O.Gabriel Mączewski

Gabriel Mączewski
Pliki cookies i polityka prywatności