PRZEORAT I PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W HENRYKOWIE

Historia

Początki

Opactwo Henrykowskie było trzecią fundacją na Śląsku po Lubiążu i Trzebnicy. Zostało ono ufundowane przez księcia Henryka II Pobożnego w 1228 r. Pierwsze lata istnienia klasztoru opisał w latach 1268- 73 opat Piotr. Po jego śmierci kronika była kontynuowana do roku 1310. Dzieło to jest znane jako "Księga Henrykowska". Dokument ten pisany po łacinie ma wielkie znaczenie dla kultury polskiej. Zawiera bowiem pierwsze zdanie napisane po polsku: "Day ut ia pobrusa a ti poziwai" (daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj).

Rozwój i upadek

W 1292 r. powstał klasztor filialny Henrykowa w Krzeszowie. Okres pomyślnego rozwoju opactwa zakończył się wraz z nastaniem wojen husyckich. Dopiero pod koniec XV w. opactwo mogło podźwignąć się z upadku. Pomyślny rozwój klasztoru trwał do wojny 30-letniej (1618- 1648). Ponowne odrodzenie opactwo zawdzięcza trzem opatom: Melchiorowi Welzel (1656- 1680), Henrykowi III Kahlert (1681- 1702) i Tobiaszowi Ackermann (1702- 1722). Wtedy dokonano barokowej przebudowy klasztoru i kościoła oraz połączenia z opactwem cysterskim Zirc na Węgrzech.

Wojny napoleońskie i państwo pruskie zadało ostateczny cios opactwu, likwidując je w 1810 r. Ostatni opat Konstantyn II Gloger zmarł w Nysie, w 1814 r. Świątynia henrykowska spadła do rangi kościoła parafialnego. Nową właścicielką dóbr klasztornych stała się Fryderyka Luiza Wilhelmina, królowa holenderska. W 1863 r. henrykowskie dobra przejęli książęta sasko- weimarscy. Taki stan istniał do zakończenia II wojny światowej.

Po II wojnie światowej

W 1946 r. rząd polski przekazał cystersom z Opactwa Szczyrzyckiego kościół klasztorny oraz północną część wschodniego skrzydła klasztoru. Cystersi objęli wtedy kościół klasztorny wraz z parafią. W klasztorze na pierwszym piętrze znajdowało się osiem pokoi i spiżarka, a na drugim piętrze również osiem pokoi z kuchnią i pralnią. W jednym z pokoi znajdowały się resztki wielkiej biblioteki cysterskiej z Henrykowa. Pierwszym cystersem wysłanym do Henrykowa przez o. Benedykta Birosa był o. Alberyk Siwek z klasztoru mogilskiego. Od 25 listopada 1946 r. objął on administrowanie parafią w Henrykowie. W maju 1947 r. został przeniesiony do Starego Henrykowa. W maju tego roku o. opat Biros skierował pismo do Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska we Wrocławiu z prośbą o zatwierdzenie o. Alberyka Siwka na duszpasterza parafii Stary Henryków.

W październiku 1946 r. do Henrykowa przybył ks. Jan Wurcel, salezjanin. Salezjanie chcieli objąć Henryków i urządzić szkołę w budynkach pocysterskich. Jednak, gdy zorientowali się, że gmach opactwa nie należy do Kościoła Katolickiego, ale do państwa, opuścili Henryków.

Pod koniec grudnia 1946 r. o. Benedykt wysłał do Henrykowa o. Bronisława Chruślickiego i br. Franciszka Bulandę. Drugi z wymienionych był kościelnym i z ramienia konserwatora wojewódzkiego opiekował się całym obiektem.

Z rzeczy liturgicznych po cystersach nie pozostało zgoła nic. Były proboszcz, ks. Rotter, już w 1945 r., gdy zbliżał się front, wszystkie paramenty liturgiczne i obiekty kultu spakował w skrzynie i wywiózł do Kłodzka. Z czasem powróciła do Henrykowa tylko monstrancja w kształcie drzewa Jessego z 1671 roku.

Z chwilą przyjazdu do Henrykowa zakonnicy zabrali się do pracy. W kościele wprawiono szyby do wszystkich okien, gdyż zimą przez otwory okienne wpadało do wnętrza budynku tyle śniegu, że trzeba go było wywozić taczkami. Zajęto się katechizacją dzieci i młodzieży, ustanowieniem stanowego Żywego Różańca.

W dniu 3 sierpnia 1952 r., o. opat Benedykt ukoronował figurę Matki Bożej Królowej Świata, której kult istniał tu od XVI wieku. Na akt koronacji zezwolił wikariusz kapitulny archidiecezji wrocławskiej ks. Kazimierz Lagosz. Staraniem ówczesnego proboszcza o. Józefa Kapusty i wiernych, z racji koronacji figur Matki Bożej, wykonano złote sukienki i berło. Obecnie nazywana jest Matką Języka Polskiego ze względu na to, iż w Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwsze zdanie w języku polskim. Henryków pod względem organizacyjno-prawnym miał status rezydencji do roku 1991, kiedy to Kapituła Polskiej Kongregacji Cystersów oficjalnie zatwierdziła Henryków jako przeorat zwykły. Odzyskanie tego klasztoru było dla o. opata Benedykta ważnym etapem w dążeniu do reaktywowania Polskiej Kongregacji Cysterskiej.

Dzień dzisiejszy

Porządek mszy św.:

Dni powszednie: 6.30; 7.00 oraz zimą 17.00, latem 19.00

Niedziela: 7.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00

Odpusty: 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 11 listopada (św. Marcina), 26 lipca (św. Joachima i Anny), 10 sierpnia (św. Wawrzyńca)

Pliki cookies i polityka prywatności